Pylica – czym jest, komu grozi i jak ją leczyć?

07/12/2022.

Nasze drogi oddechowe pełnią niezwykle ważną funkcję w organizmie. Są one odpowiedzialne za wymianę gazową oraz dostarczanie tlenu do krwiobiegu i wszystkich narządów. Niestety są one również narażone na wiele niekorzystnych czynników, które powodują przykre dolegliwości. Na pylicę płuc narażone są nie tylko osoby pracujące z azbestem, czy spawacze. Czym tak właściwie jest pylica, komu grozi i czy da się ją leczyć?

Pylica płuc – czym tak właściwie jest?

Pylica nazywana jest bardzo często chorobą zawodową górników. Jest to schorzenie, które charakteryzuje się zwłóknieniem płuc, przez co narząd ten staje się mało elastyczny. Pylica rozwija się, gdy do oskrzeli, pęcherzyków płucnych, a nawet tkanki śródmiąższowej płuc dostają się bardzo drobne cząsteczki substancji lub ciał stałych – rozproszonych w powietrzu. Najczęściej takimi substancjami są: krzemionka, węgiel kopalniany oraz azbest (pylica azbestowa). Rozpylane cząsteczki są mikroskopijnych rozmiarów, dzięki czemu mogą bez trudu przeniknąć w głąb tkanek, gdzie osadzają się niemal na stałe.

Podczas oddychania część zanieczyszczeń jest usuwana z dróg oddechowych podczas wydechu. Niestety niektórym z nich udaje się dostać do miąższu płuca. Ich nadmiar doprowadza do powstawania drobnoguzkowatych zmian, a w konsekwencji do zwłóknienia tkanki płucnej. Rozprzestrzeniająca się tkanka włóknista uniemożliwia wymianę gazową, przez co może dojść nawet do niewydolności oddechowej.

Kto jest najbardziej narażony na pylicę? Czym się ona objawia?

Pylica płuc może mieć różny charakter – wywołuje przy tym stan zapalny i prowadzi do poważnych, nieodwracalnych zmian. Dany typ tego schorzenia ma związek z wykonywanym zawodem oraz budową zasysanego pyłu, a także z samą reakcją organizmu. W dobraniu odpowiedniego leczenia i profilaktyki duże znaczenie ma właściwie postawiona diagnoza oraz poznanie przyczyny występowania objawów.

Do nich można zaliczyć przede wszystkim: duszności, kaszel, brak tchu, problemy z nabieraniem powietrza (płytki oddech), mniejsza tolerancja na wysiłek fizyczny, nadmierne zmęczenie.

Najbardziej narażeni na pylicę płuc, są górnicy, spawacze, osoby pracujące z azbestem, pracownicy przemysłowi, pracownicy tartaku, stolarze oraz osoby z branży pirotechnicznej.

Jak wygląda leczenie i profilaktyka pylicy płuc?

Choć pylicę określa się, jako chorobę nieuleczalną, jej leczenie jest możliwe. Niestety jest ono trudne i wymaga czasu, dlatego też duży odsetek chorych zmaga się ze swoją chorobą do końca życia. Warto być świadomym tego, że niektórych rodzajów pylicy nie da się wyleczyć, ze względu na postępujące i nieodwracalne zmiany zachodzące w płucach. Z tego względu niezwykle ważna jest profilaktyka, która polega na eliminowaniu czynników nasilających objawy – zmiana pracy, zmiana trybu życia, zmiana diety oraz regularne wizyty w uzdrowiskach, a także kontrola lekarska, to tylko niektóre z nich.

Samo leczenie pylicy płuc jest ciężkie i nie zawsze przynosi efekty. Ma ono zatem w większości charakter objawowy. Choremu podaje się leki rozszerzające oskrzela, w celu usprawnienia wymiany gazowej – również w postaci wziewnej. Bezwzględnym zaleceniem jest również zwalczanie chorób współistniejących, które mogłyby w jakimś stopniu pogorszyć stan chorego. W przypadku palaczy obowiązkowym posunięciem jest również całkowita rezygnacja z nałogu, badania kontrolne oraz przerwanie ekspozycji na działanie czynników drażniących.

Udostępnij

Dodaj komentarz