Świszczący oddech u dziecka – czy to jest niebezpieczne?

10/02/2022.

Wielu rodziców zastanawia się, co takiego oznacza świszczący oddech u ich dzieci. Te nietypowe dźwięki mogą mieć różne nasilenie i nie muszą wcale oznaczać astmy. Świst oddechowy powstaje, gdy drogi oddechowe są nadmiernie zwężone. Może występować zarówno u dzieci, dorosłych, jak i osób starszych, a co za tym idzie, może być objawem wielu różnych schorzeń, w tym zwykłego przeziębienia.

Świszczący oddech występuje zarówno w charakterze wdechowym (czyli na poziomie gardła lub krtani), wydechowym (czyli na poziomie oskrzeli, oskrzelików i dolnej części tchawicy), jak i mieszanym. Diagnozuje się go na dwa sposoby – „gołym uchem”, przez stetoskop lub inne profesjonalne urządzenia medyczne..

Świst powstaje w wyniku zwężenia dróg oddechowych i charakteryzuje się syczeniem oraz dźwięcznym odgłosem o wysokiej częstotliwości. Najczęściej występuje u niemowląt i małych dzieci, a ma to związek z ich budową anatomiczną. Ze względu na to, że małe dzieci mają węższe i krótsze drogi oddechowe, cieńszy i bardziej wiotki szkielet, tchawicę i oskrzela, oraz mniejszą zdolność do kaszlu, a ich układ odpornościowy jest wciąż niedojrzały, to istnieją większe szanse do powstawania świstów.

Co jest przyczyną świszczącego oddechu u dziecka?

Świsty są niecharakterystycznym objawem, który niekoniecznie musi oznaczać jedną chorobę, bowiem towarzyszy wielu różnym dolegliwościom, w tym zwykłemu przeziębieniu. Nie należy jednak go bagatelizować, ponieważ w niektórych przypadkach może oznaczać poważne problemy zdrowotne.

Co może być zatem przyczyną świszczącego oddechu u małych dzieci? Do najczęstszych przyczyn zalicza się:

  • astmę – czyli najczęstszą przyczynę występowania świstów oddechowych,
  • alergie – mogą to być alergie pokarmowe, po lekach, czy ukąszeniach, np. przez osę,
  • infekcje – druga najczęściej występująca przyczyna powstawania świstów zaraz po astmie, wywołana przez infekcje wirusowe i zapalenie w obrębie układu dróg oddechowych,
  • wady rozwojowe – wrodzona wiotkość tchawicy, rozszczep podniebienia lub wady serca,
  • POChP – w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc pojawiają się głównie świsty wydechowe,
  • zapalenie tchawicy, oskrzeli, krtani – w każdym z tych przypadków występują podobne objawy, a świszczącemu oddechowi towarzyszy również męczący kaszel,
  • połknięcie ciała obcego – świsty pojawiają się nagle, kiedy do dróg oddechowych dziecka dostanie się ciało obce, np. pokarm,
  • guzki – guzy mogą mieć zarówno łagodny, jak i złośliwy charakter, a same świsty mogą nasilać się w miarę rozwoju rozrostów,
  • niedobory i zaburzenia odporności – najczęstsza przyczyna nawracających infekcji, które również mogą wywoływać świszczenie.

A także inne choroby i dolegliwości, między innymi mukowiscydozę, dyskinezę rzęsek, refluks, oparzenia, czy zaburzenia funkcji nerwowo-mięśniowych, strun głosowych i połykania.

Czy jest się czym martwić?

Świszczący oddech u małych dzieci to stosunkowo częsta przypadłość, głównie ze względu na ich budowę anatomiczną. Świsty mogą pojawiać się na różnych etapach życia dziecka, ale aby prawidłowo stwierdzić, co takiego jest ich przyczyną, należy skonsultować stan dziecka z lekarzem. W żadnym wypadku nie należy podejmować samodzielnych kroków, bo może to skutkować pogorszeniem stanu dziecka. Lekarz jest w stanie ocenić, czy przyczyna świszczącego oddechu jest poważna i czy wymaga ona natychmiastowego leczenia.

Do leczenia świszczącego oddechu można wspomóc się nebulizacją, oklepywaniem dziecka oraz nawilżaczami powietrza. Aby złagodzić uporczywe świszczące objawy, warto również zadbać o warunki panujące w pomieszczeniach, w których przebywa dziecko – zwłaszcza w sezonie grzewczym, kiedy powietrze staje się nadmiernie przesuszone w wyniku dogrzewania pomieszczeń zimą.

Udostępnij

Dodaj komentarz